Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina
UPC Bratislava

.:. Bratislava
.:.
Univerzitné pastoračné centrum
sv. Jozefa Freinademetza


.:
Staré grunty 36
.: 842 25 Bratislava 4
.:
tel./fax (02) 65 41 22 36
.: č.ú. 4 000 909 909/3100

.: www.upc.uniba.sk
.: upc@upc.uniba.sk
info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok