Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina
UPC Banská Bystrica

.:. Banská Bystrica
.:.
Univerzitné pastoračné centrum
Štefana Moysesa, biskupa


.:
Tajovského 53
.: 97401 Banská Bystrica

.: č.ú. 301471746/0900
.: www.upcbb.sk
.: upcbb.sk@gmail.com
info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok