Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina

CUP Zvolen

.:. Zvolen
.:.
Centrum univerzitnej pastorácie
Emauzských učeníkov


.:
M. R. Štefánika 20
.: 960 01 Zvolen

.: tel. 0907 438 073
.: č.ú. 2628780355/1100

.: cup.dominikani.sk
.: barty@post.sk

info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok