Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina

UPC Martin

.:. Trenčín
.:.
Univerzitné pastoračné centrum

.: www.upctn.sk
.: kontakt@upctn.sk

info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok