Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina
UPC Ružomberok

.:. Ružomberok
.:.
Univerzitné pastoračné centrum (UPaC)
biskupa Jána Vojtaššáka


.:
Hrabovská cesta č.1
.: 034 01 Ružomberok
.:
tel. (044) 43 25 210
.: č.ú. 4 320 030 506/3100
.: www.upac.sk
.: upac.rk@gmail.com
info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok