Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina

UPC Trnava

.:. Trnava
.:.
Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku


.:
Hornopotočná 23
.: 918 43 Trnava
.: www.upece.sk
.: upece.tt@gmail.com

info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok