Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina

UPC Presov

.:. Prešov
.:.
Univerzitné pastoračné centrum
Dr. Štefana Héseka


.:
Jarková 77
.: 080 01 Prešov
.:
tel. 0910 902 829
.: č.ú. 266 771 8108/1100

.: www.upcpo.eu
.: upcpo@upcpo.eu

info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok