Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina
UPC Kosice

.:. Košice
.:.
Univerzitné pastoračné centrum
sv. Košických mučeníkov


.:
Alžbetina 14
.: 040 01 Košice
.:
tel. (055) 62 55 953, 0915 966 444
.: fax (055) 72 88 215
.: č.ú. 4 350 168 506/3100

.: www.upcke.sk
.: upcke@upcke.sk
info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok