Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina
UPC Zilina

.:. Žilina
.:.
Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite
naším patrónom je sv. Pavol


.:
Univerzitná 1790/2
.: 010 08 Žilina
.:
tel. (041) 5650 763
.: č.ú. 426 0031 813 / 3100

.: upc.uniza.sk
.: upc.zilina@gmail.com
info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok