Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina

UPC Nitra

.:. Nitra
.:.
Univerzitné pastoracné centrum
Pavla Straussa


.: www.upcnitra.sk
.: kontakt@upcnitra.sk


.: Klub LUMEN
.: www.lumen.ukf.sk
.: lumen@ukf.sk


.: Klub FONS
.: www.fons.sk
.: fons.nr@gmail.com

info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok