Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku

.: Banská Bystrica
.: Bratislava
.: Bratislava (pri VŠZaSP sv. Alžbety)
.: Košice
.: Martin
.: Nitra
.: Prešov
.: Ružomberok
.: Trenčín
.: Trnava
.: Zvolen
.: Žilina
UPC Bratislava

.:. Bratislava
.:.
Univerzitné pastoračné centrum bl. Zdenky Schelingovej


.:
Nám. Slobody č. 3
.: Bratislava

.: www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej
info webmajster :) © 2002 UPC BA, maro, jozok